1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45  
Товар

Саморезы гипсокартон-дерево 3,5х19 (200 шт)
Саморезы гипсокартон-дерево 3,8х25 (200 шт)
Саморезы гипсокартон-дерево 3,8х32 (200 шт)
Саморезы гипсокартон-дерево 3,8х41 (200 шт)
Саморезы гипсокартон-дерево 3,8х45 (200 шт)
Саморезы гипсокартон-дерево 3,8х51 (200 шт)
Саморезы гипсокартон-дерево 3,8х55 (200 шт)
Саморезы гипсокартон-металл 3,5х19 (200 шт)
Саморезы гипсокартон-металл 3,5х25 (200 шт)
Саморезы гипсокартон-металл 3,5х35 (200 шт)
Саморезы гипсокартон-металл 3,5х45 (200 шт)
Саморезы гипсокартон-металл 3,5х51 (200 шт)
Саморезы гипсокартон-металл 3,5х55 (200 шт)
Саморезы для тонк.пластин оц. 4,2х13 (200 шт)
Саморезы для тонк.пластин оц. 4,2х16 (200 шт)
Саморезы для тонк.пластин оц. 4,2х19 (200 шт)
Саморезы для тонк.пластин оц. 4,2х25 (200 шт)
Саморезы универсальные желтые 2,5х10 (500 шт)
Саморезы универсальные желтые 2,5х12 (500 шт)
Саморезы универсальные желтые 2,5х16 (500 шт)
Саморезы универсальные желтые 3,0х12 (500 шт)
Саморезы универсальные желтые 3,0х16 (500 шт)
Саморезы универсальные желтые 3,5х12 (200 шт)
Саморезы универсальные желтые 3,5х16 (200 шт)
Саморезы универсальные желтые 3,5х20 (200 шт)
Саморезы универсальные желтые 3,5х25 (200 шт)
Саморезы универсальные желтые 3,5х30 (200 шт)
Саморезы универсальные желтые 3,5х35 (200 шт)
Саморезы универсальные желтые 3,5х40 (200 шт)
Саморезы универсальные желтые 3,5х45 (200 шт)
Саморезы универсальные желтые 3,5х50 (200 шт)
Саморезы универсальные оцинк. 2,5х10 (500 шт)
Саморезы универсальные оцинк. 2,5х12 (500 шт)
Саморезы универсальные оцинк. 2,5х16 (500 шт)
Саморезы универсальные оцинк. 3,0х12 (500 шт)
Саморезы универсальные оцинк. 3,0х16 (500 шт)
Саморезы универсальные оцинк. 3,5х12 (200 шт)
Саморезы универсальные оцинк. 3,5х16 (200 шт)
Саморезы универсальные оцинк. 3,5х20 (200 шт)
Саморезы универсальные оцинк. 3,5х25 (200 шт)
Саморезы универсальные оцинк. 3,5х30 (200 шт)
Саморезы универсальные оцинк. 3,5х35 (200 шт)
Саморезы универсальные оцинк. 3,5х40 (200 шт)
Саморезы универсальные оцинк. 3,5х45 (200 шт)
Саморезы универсальные оцинк. 3,5х50 (200 шт)  
Ед.

кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор
кор  
Цена

115.00
115.00
140.00
180.00
190.00
225.00
230.00
115.00
105.00
140.00
170.00
205.00
210.00
125.00
135.00
155.00
185.00
105.00
110.00
120.00
135.00
130.00
65.00
80.00
90.00
95.00
115.00
125.00
135.00
155.00
170.00
105.00
110.00
120.00
135.00
130.00
65.00
80.00
90.00
95.00
115.00
125.00
135.00
155.00
170.00